YRITYSPERSONOINTI

Modulit

ALOITA TÄSTÄ

Progress is impossible without change and those who cannot change their mind, cannot change anything.

– George Bernand Shaw

Tervetuloa Yrityspersonoinnin pariin
KuunteleLisää jonoon
Yrityspersonointi tarinat
KuunteleLisää jonoon

MODULI 1: Nykytilakartoitus ja kirkastus

Ensimmäisessä harjoituksessa kartoitamme nykytilannettasi yrityksessäsi tarkemmin. Voit halutessasi tulostaa oheisen materiaalin ja täyttää harjoitukset paperiversiona tai kirjoittaa suoraan ladattavaan pdf-dokumenttiin.

Nykytilakartoitus ja kirkastus
KuunteleLisää jonoon

MODULI 2: Osaaminen ja mahdollisuudet

Nyt keskitymme kartoittamaan osaamistasi. Kuten audiolla kerron, jokainen meistä omaa täysin uniikin kokonaisuuden erilaisia taitoja ja tietoja. Harva osaa kuitenkaan käyttää niistä sovellettua kokonaisuutta. Käytämme usein niitä taitoja, jotka ovat olennaisia ja näkyviä nykyisessä elämässäsi ja työssäsi.

Osaaminen ja mahdollisuudet
KuunteleLisää jonoon
Tarinat – Moduli 2
KuunteleLisää jonoon

MODULI 3: Kilpailija-analyysi ja markkinatilanne

Tässä modulissa kyse on siitä, että kirkastetaan ja haetaan faktoja markkinatilanteesta, jotta tiedämme, missä olemme suhteessa muihin sekä miten voisimme sitten erottua kilpailijoistamme.

Kilpailija–analyysi
KuunteleLisää jonoon

MODULI 4: Liiketoimintamallit

Liiketoimintamallin ytimenä on asiakkaille luotava arvo ja asiakaslupaus. Sen avulla voidaan hahmottaa ja kirkastaa ne keskeiset elementit, joiden avulla strategia ja suuret kehityslinjat voidaan toteuttaa käytännössä. Tarkistelemme sinun yritystäsi liiketoimintamallien eri kohtien kautta ymmärtääksemme parhaiten, millä keinoin erottautuminen ja kilpailuedun kasvattaminen tapahtuu käytännössä. On tärkeää katsoa yritystään syvemmin, jotta kokonaisuus hahmottuu. Näin on helpompaa ymmärtää, mitä kohtia kannattaa muuttaa, mihin panostaa, mitä lisätä ja mitä poistaa.

Liiketoimintamallit
KuunteleLisää jonoon

MODULI 5: Kohdeasiakkaat ja nykyiset asiakkaat

Tulemme tässä osiossa keskittymään kohdeasiakasryhmän ja yksittäisen kohdeasiakkaan tunnistamiseen. Edellisessä moduulissa liiketoimintamallien osalta lähdimme jo tekemään työtä kohdeasiakkaiden tunnistamiseen ja nykyisten kohdeasiakkaiden määrittelemiseen. Tällä kertaa me sukellamme syvemmälle asiakkaan ajatuksiin, jotta voimme löytää ne kriittiset pisteet asiakkaamme tarpeista, päivittäisistä toiminnoista ja toiveista, joihin palvelumme tai tuotteemme tuovat selkeän lisäarvon, ratkaisun, helpotuksen tai mielihyvän.

Kohdeasiakkaat
KuunteleLisää jonoon

MODULI 6: Uudet ideat ja konkretisointi

Tämän moduulin tarkoituksena on yhdistää kaikki aiemmin tehdyt harjoitukset ja niistä tulleet parhaat ideat. Ensivaiheessa keräät kaikki parhaimmat ideat aiemmista harjoituksista ja näin ollen käyt läpi ne vielä uudelleen uusien ajatuksien syntymisen edistämiseksi.

Seuraavassa vaiheessa kaikki ideat kootaan tähän yhteen harjoitukseen ja niiden pohjalta on mahdollisuus nyt löytää se johtoidea, millä yrityksesi voidaan erilaistaa. Mahtavaa eikö totta, nyt kaikki se työsi palkitaan, mitä olet tällä kurssilla sitoutuneesti tehnyt.

Uudet ideat
KuunteleLisää jonoon

BONUS: Markkinointi ja heimon rakentaminen

Vaikka moduulin nimenä onkin markkinointi, emme tule käymään perinteisiä asioita läpi markkinointiin ja myyntiin liittyen, sillä niistä sinulla joko on jo riittävästi tietoa, tai sitten ne tiedot saat varmasti internetin saloista esille. Se, mitä haluan tämän yrityspersonointimenetelmän osalta tehdä, on tuottaa jotain erilaista ja erilaisuuteen tähtäävää ajatusta ja harjoituksia markkinoinnista ja myynnistä.

Et ehtinyt tekemään kaikkia harjoituksia kerralla?

Tilaa mailimuistutukset moduleista sähköpostiisi. Yksi moduli viikon välein. Tehtävät tulevat tehtyä ja pääset yrityksen kehittämisessä eteenpäin.Kun löysin nämä omat elementtini ja otin ne heti käyttööni, oli ikään kuin olisin laskeutunut oikeille raiteille. Tiedän nyt tarkalleen, minne suuntaan olen matkalla ja onnistumisen kokemukset tuottavat minulle niin rahallista kuin henkistä voittoa. Tunnen oloni vahvaksi, itsevarmaksi ja mikä parasta, tiedän nyt kuka olen ja mitä minun kuuluu tehdä.