KIPINÄTEHTAAN

TILAUS- JA SOPIMUSEHDOT

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 26.4.2015

 

1.1. Rekisterinpitäjä

Kipinätehdas
Y-tunnus: 2325084-6
Katajataival 23
36200 Kangasala
FINLAND

 

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Kipinätehdas
Y-tunnus: 2325084-6
Miia Pirinen
miia<ät>energanza.fi
Katajataival 23
36200 Kangasala
FINLAND

 

1.3. Rekisterin nimi

Kipinätehdas verkkokaupan asiakasrekisteri.

 

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kipinätehdas verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointitarkoituksiin.

 

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
nimi
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite

 

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Kipinätehdas verkkokaupan asiakkaista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa.

 

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kipinätehdas verkkokaupan asiakkaiden yhteistiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

 

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.